Digitální alkohol tester

Katalogové číslo: 44002


Dostupnost:
Skladem

Cena se zobrazí po přihlášení


Popis produktu Digitální alkohol tester

Základní popis:
Digitální alkohol tester se zvukovou výstrahou. Rozmezí: 0,00-0,19 % (0,00-1,9 promile) BAC - alkoholu v krvi (0,0-1,9 g/l). Rychlý výsledek. Automatický vypínač. Zdroj napájení: 2x AAA alkalické baterie. Baterie nejsou součástí balení. Senzor: polovodičové čidlo. Provozní teplota: 5 – 40 stupňů Celsia.
Instalace baterií:
  Jemně oddělejte kryt ze schránky na baterie.
  Vložte 2x AAA (UM-4) alkalické baterie dle předznačené polarity.
  Krytem uzavřete schránku na baterie.
Jak používat alkohol tester:
  Zmáčknete jednou spínací tlačítko (delší čas), LCD display se zapne a ozve se jedno pípnutí.
  Na displeji se začnou zobrazovat čísla od 10 do 00, což znamená, že alkohol tester je v zahřívacím režimu (nápis „warm up“).
  Jakmile je ukončeno zahřívání odpočítáváním 10-00, tak začíná nové odpočítávání od 10-0, což znamená, že je tester v testovacím procesu (zobrazí se „blow“). V průběhu tohoto odpočítávání vydechněte do dechového inhalátoru po dobu cca 3-5 sekund.
  Přečtěte si výsledek na displeji.
  „Varovný signál“ je zobrazen, je-li hladina alkoholu v rozmezí 0,02 % (0,2 promile) BAC (0,2 g/l)do 0,05 % (0,5 promile) BAC (0,5 g/l).
  Symbol „nebezpečí“ se zobrazí a zároveň se ozve pípání, je-li změřená hladina alkoholu v krvi v rozmezí více nebo rovno 0,05 % BAC (0,5 promile – 0,5 g/l).
Automatické vypínání:
  Po zobrazení výsledku se alkohol tester po několika vteřinách sám vypne.
  Pokud se proces zahřívání nepovede, tak se alkohol tester také sám vypne.
  Jestliže nevydechnete do dechového inhalátoru v průběhu výše zmiňovaných 10 sekund v procesu testování, tak se na alkohol testeru zobrazí výsledek 0,00 BAC (0,0 g/l) a poté se sám vypne.
Výměna baterií:
Blikání LCD displeje značí, že je nutné vyměnit baterie.
Specifikace:
  Rozmezí: 0,00 % - 0,19 % BAC (0,0 – 1,9 g/l)
  Zdroj napájení: 2x 1,5V AAA alkalické baterie
  Rozměry: 95x36x18 mm
  Odchylka: 0,00 – 0,02 % BAC (0,0 – 0,2 g/l)
Varování:
Po požití alkoholu doporučujeme počkat přibližně 20 minut. V tomto čase se alkohol absorbuje ze střev do krve. Pro přesnější výsledek neopakujte test do 3 minut od posledního testu. Nekuřte a nejezte 20 minut před testováním. Nepoužívejte chemikálie k čistění alkohol testeru. Nefoukejte tekutiny do dechového inhalátoru. Nepoužívejte žádné dráždivé látky v blízkosti testeru, jako barvy, insekticidy, alkohol. Neumísťujte alkohol tester do prostředí, jež je kontaminováno.
Výsledek hladiny alkoholu v krvi je pouze informativní. Výrobce a dovozce nenese žádnou právní zodpovědnost.